• dizajn-1

  1. Na základe vstupných informácii  od klienta sa urobí úvodná škica produktu / diela….. ktorá sa predloží na posúdenie.

 • dizajn-2

  2. Pre lepšiu predstavu o budúcom produkte / diele sa vyhotoví 3D model.

 • dizajn-3

  3. Na vymodelovaný 3D model  aplikujeme materiál sklo a vyrenderovaním obrázka získa klient najvernejšiu predstavu o produkte / diele.

 • dizajn-4

  4. Po dôkladnej konzultácii  a schválení navrhovaného dizajnu nasleduje výroba produktu / diela s vopred dohodnutými doplnkami.