Vázy Decorstruction

Projekt Decorstruction vznikol počas štúdia na VŠVU v Bratislave. Cieľom bolo hľadanie novej výrazovosti v skle.Idea pracuje s tepelným šokom skla, ktoré pri stretnutí vysokej a nízskej teploty praskne. Váza pozostáva z dvoch vrstiev skla. Vonkajšia vrstva rozpraskne a vytvorí dekor a vnútorná nalepí rozpraskané sklo.

Je to unikátna vizuálna technológia, Vázy získaly cenu za “Najlepší dizajn ” v prestížnej súťaži  ” Cena Stanislava Libenského za sklo 2012″

Rozmery: 45 × 12 cm

Ponúkame Vám aj výrobu Vázy vo vlastnej farebnosti  !!!

Cena: 500.00 €
  416.67 €