Mimořádně inspirativní konfrontace tvorby nejmladší generace sklářských výtvarníků a legendární sklářské dvojice Libenský–Brychtová, nabízí pozoruhodný zážitek znalcům i široké veřejnosti. Ústředním motivem nového sklářského řemesla již není jenom funkčnost, ale i svoboda tvorby. Vystavené exponáty jsou nejen nádhernými uměleckými díly, ale zároveň výpovědí o současném životním stylu.

“Výstava ukazuje, že sklo je živý materiál, že to není nic zakonzervovaného. Organizátorům se podařilo přilákat opravdu prestižní školy a jejich absolventy. Vždy je určitým překvapením, když se přihlásí absolventi třeba z Austrálie, Spojených států nebo Turecka. Jedná se vždy o absolventské práce, které zahrnují širokou žánrovou škálu od plastik přes vitráže až po nejrůznější instalace,” přiblížil expozici její kurátor a předseda odborné poroty Milan Hlaveš.

Cena společnosti LASVIT za design byla udělena Petrovi Ďurišovi z Vysoké školy
výtvarných umení v Bratislavě za dílo Colostruction, při jehož tvorbě autor využil
tradiční technologie foukání skla v novém kontextu a za použití běžných tvarů
k vytvoření skleněné koláže. Stanislav Libensky award