Vytvorili sme dizajn plakiet pre významného klienta  Falck Emergency a.s.